Troska o duchowość zadaniem fundamentalnym

Nowy rok akademicki to także nowy cykl wtorkowych spotkań DA PLUS. Przez najbliższe miesiące nasz duszpasterz o. Leonard Bielecki OFM będzie przedstawiał nam wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju życia duchowego.
Dojrzałość duchową człowieka mierzy się jego aspiracjami i dążeniami oraz jakie podejmuje w związku z tym decyzje i czy jest gotów ponosić za nie odpowiedzialność. Człowiek chce stawać się coraz szczęśliwszym – nosi w sobie wiele pragnień (zarówno duchowych i materialnych). Owe pragnienia kształtują wnętrze człowieka: gdy tęsknoty materialne idą w parze z ubogim życiem duchowym, uruchamiają w nas najbardziej pierwotne instynkty.
Duchowość jest tą sferą człowieka, która pomaga mu poznać kim jest, jaki jest cel jego życia oraz umożliwia przyjęcie dojrzałej postawy wobec świata. Początkiem duchowości człowieka jest wzniesienie się ponad pozostałe sfery jego istnienia: ciało, umysł i psychikę. Człowiek o dojrzałej duchowości panuje nad swoją cielesnością, tj. nie ulega popędom i tak kieruje ciałem, by okazywało miłość, dobro, służbę itd. Podobnie nie będzie poddany swojemu umysłowi i osądowi jako wyłącznym autorytetom moralnym. Człowiek dojrzały rozumie, że myślenie bywa narzędziem manipulacji i zaprzeczania prawdzie o swoim życiu. Człowiek dojrzały nie będzie podporządkowywał swoich działań „dyktaturze emocji”, lecz traktował je jako źródło wiedzy o sobie samym.
Duchowość w człowieku porządkuje pozostałe aspekty jego osoby, a także prowadzi do poznania obiektywnej prawdy o sobie samym, kształtuje jego szlachetność (zdolność wybierania rzeczy wartościowych, nie zawsze przyjemnych) oraz zdolność nawiązania przyjaźni z Bogiem (motorem duchowości jest zdrowa religijność).
Po tej pierwszej „wstępnej” konferencji nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na kolejne spotkania cyklu, w których będziemy zgłębiać temat rozwoju życia duchowego.