Franciszek kazanie do zwierząt

Świat stworzony – oczami św. Franciszka

We wtorek 22 czerwca spotkaniem z cyklu o świętym Franciszku zakończyliśmy rok formacyjny w naszym duszpasterstwie. Ojciec Leonard mówił tym razem o tym, jak święty Franciszek postrzegał świat stworzony – patrzył on na wszystko, co go otaczało przez pryzmat miłości, dostrzegał piękno w naturze. Wszystko, co stworzone przez Boga przypominało mu o Chrystusie.