Czego jeszcze nie wiesz o małżeństwie? Cykl o sakramentach

We wtorek 25 mają naszym gościem był o. Kamil Paczkowski OFM, który jest Kustoszem Archidiecezjalnego Sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Pakoskiej, proboszczem parafii św. Bonawentury w Pakości, a także wykładowcą liturgiki.

Tematem spotkania był sakrament małżeństwa. Ojciec Kamil na początku wyjaśnił różnicę między małżeństwem a sakramentem małżeństwa. Małżeństwo ma wymiar tylko doczesny, a jego celem jest wzajemna pomoc, przekazanie życia i wychowanie dzieci. Natomiast sakrament małżeństwa dotyczy wieczności i poza zadaniami związanymi z samym małżeństwem, bardzo ważna jest troska o zbawienie współmałżonka.
Oprócz tego dowiedzieliśmy się, jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a także na jakie części Mszy Świętej, w trakcie której zawierany jest sakrament małżeństwa, mogą mieć wpływ nowożeńcy (np. mogą wybrać czytania, ułożyć modlitwę powszechną, ale również wziąć udział w procesji z darami).