IX. i X. “Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest”. Cykl o Dekalogu

We wtorek 1 czerwca naszym gościem był ksiądz Jan Markowski – Kierownik Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Poprowadził on spotkanie dotyczące dwóch ostatnich przykazań. Mówił również o rachunku sumienia, który jest nieodłącznie związany z Dekalogiem. Zwrócił też uwagę na to, że Boże Przykazania nie są czymś, co nas ogranicza, a sensem zarówno całego życia, jak i Dekalogu jest Miłość.