Kościół naszym domem

Nasze spotkanie we wtorek 18 mają miało zupełnie inną formę niż zwykle – tym razem było to spotkanie dyskusyjne. Punktem wyjścia była dla nas adhortacja papieża Franciszka po synodzie o młodych “Chrystus vivit”. Rozmawialiśmy między innymi o problemach związanych z duszpasterstwem dla młodych. Mówiliśmy też o tym, jak nasze świadectwo wiary może wpływać na otoczenie, w którym się obracamy. Ciekawe było wysłuchanie różnych punktów odzienia na tematy związane z Kościołem.