We wtorek 18 lutego nasze spotkanie prowadził ojciec Leonard. Opowiedział nam o symbolach franciszkańskich. Najpierw mówił o Krzyżu San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek. Przywołał historię tej ikony, a także wyjaśnił symbolikę kolorów występujących na niej. Odwołał się także do samego znaku krzyża, który stał się symbolem chrześcijan dopiero w IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.
Kolejnym z omówionych symboli był znak Tau. Znak ten jest jedną z liter alfabetu hebrajskiego. Był on kojarzony z krzyżem, a także z żaglem – deską ratunku. Już w Starym Testamencie był znakiem ocalonych i znakiem zbawienia: „Pan rzekł do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! […] Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak”. Ez(9,4-6)
Święty Franciszek rysował znak Tau w różnych miejscach, a także podpisywał nim swoje listy. Symbolizuje on nawrócenie i przynależność do Chrystusa.
Na koniec ojciec Leonard pokazał i omówił herb franciszkański i jego symbolikę.

Wstecz