Osoba odpowiedzialna

Michał Wieliczuk

 wieliczukmichal@gmail.com

emptyImage

PRÓBY

Spotkania to praca nad spektaklem oraz ćwiczenia warsztatowe obejmujące m.in. interpretację tekstu, techniki improwizacyjne, pracę z ciałem i ruchem, ćwiczenie dykcji, emisji, elementy partnerowania scenicznego…

Spotykamy się w środy o godz. 19:00.

emptyImage

 

Odtwórz film

emptyImage

O NAS

Agapa – od gr. agápe (miłość Boga do człowieka, ale i miłość braterska), w czasach pierwszych chrześcijan to braterska uczta często łączona z Eucharystią, służąca umacnianiu więzi i jedności między członkami wspólnoty. Była wyrazem radości wynikającej z daru miłości od Boga oraz Komunii z Chrystusem. Chcemy poprzez nasze zamiłowanie do teatru wspólnie trwać w tej radości i dzielić się nią; operować na płaszczyźnie spotkania.