Msza Święta – rytuał czy tętniące serce? (vol.3)

W ubiegły wtorek gościliśmy o. Kamila Paczkowskiego OFM, który poprowadził dla nas trzecie już spotkanie z cyklu o Mszy Świętej.

Podczas poprzednich spotkań pochylaliśmy się nad obrzędami wstępnymi i liturgią słowa, a tym razem przeszliśmy już do liturgii eucharystycznej. Rozpoczyna ją procesja z darami, której towarzyszy śpiew. Stąd powinno unikać się przygotowywania zbyt długiego komentarza do tego momentu liturgii. Podczas procesji zachowuje się postawę siedzącą. Istotą procesji z darami jest ofiarowanie zatem dobrze gdy jest to niesione są w niej nie symbole, lecz coś z czego będzie rzeczywisty pożytek dla wspólnoty. Zwieńczeniem procesji jest przyniesienie do ołtarza chleba i wina. Podczas uroczystych mszy świętych dary złożone na ołtarzu można okadzić. Potem następuje obrzęd lavabo, czyli obmycia rąk (z łaciny lavare – myć), podczas którego kapłan modli się o swoje duchowe oczyszczenie. Po tym przygotowaniu odmawiana jest modlitwa na darami.
Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z o. Kamilem – najważniejsze ciągle przed nami!