Month: April 2017

Dobroć – spotkanie z o. Leonardem

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” (Ef 2,10)

In vitro – dlaczego nie?

Podczas ostatniego spotkania w naszym duszpasterstwie prelegentem był gwardian klasztoru przy pl. Bernardyńskim, o. Maciej Olszewski OFM,