Month: June 2016

Nabożeństwa z nabożeństwem

Podczas minionego spotkania przyjrzeliśmy się dokładniej kilku formom pobożności cieszącym sięszczególnym uznaniem wiernych

Nawrócenie św. Franciszka

W miniony wtorek po raz kolejny spotkaliśmy się w małych grupach, by wspólnie poznać kolejne fakty i anegdoty z młodości św. Franciszka i spróbowaliśmy porównać je z własnym życiem

Miłosierdzie w Biblii

Bóg mówi do ludzi: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”.