We wtorek 5 listopada naszym gościem była pani prof. UAM dr hab. Joanna Haberko – polska prawnik, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybliżyła nam ona prawne aspekty ochronnych szczepień obowiązkowych.
Opowiedziała nam, jak wygląda cała procedura szczepienia. Jest ono poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, w którym lekarz stwierdza, czy stan zdrowia dziecka pozwala na wykonanie szczepienia. Jednak rodzic nie musi wyrazić zgody na to badanie. Poza tym w niektórych przypadkach lekarz może zwolnić dziecko z obowiązku szczepienia.
Po przedstawieniu tematu, pani profesor zachęciła nas do rozmowy. Wywiązała się więc dyskusja na temat celu szczepienia ludzi, a także zasadności obaw rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci.

Wstecz