Pozdrowienie „Pax et Bonum”

Pozdrowienie „Pax et Bonum!”

„Pokój i Dobro! Motto, myśl bardzo prosta, która głosi radość i pogodę ducha. Autentyczne posłanie ewangeliczne. Serdeczny uścisk dłoni św. Franciszka. Pozdrowienie bogate radością i poezją”.

o. Ugolino Vagnuzzi