We wtorek 25 lutego spotkanie prowadził nasz duszpasterz – ojciec Leonard Bielecki OFM. Mówił nam o skromności – kolejnym owocu Ducha Świętego. Owoc ten, podobnie jak każdy inny rozwija się wskutek współpracy z Duchem Świętym.
Skromność wyraża mój stosunek do bliźniego, ale jest także umiejętnością umiarkowanego używania rzeczy tego świata. Człowiek skromny nie jest zarozumiały, ale potrafi realnie – bez przeceniania, ale także bez niedoceniania – ocenić swoje talenty i umiejętności.
Skromność ukazuje prostotę i wewnętrzny ład człowieka, a także wolność wobec rzeczy materialnych. Przejawia się rezygnacją z wyniosłości, ale wbrew potocznemu rozumieniu nie jest synonimem biedy.
Do rozwoju skromności potrzebna jest walka między innymi z zarozumiałością, umiłowaniem zaszczytów, narzucaniem swojego zdania i woli bliźniemu, a także fałszywym obrazem siebie. To właśnie Duch Święty pomaga nam zrozumieć, że wszystko co mamy dostaliśmy od Boga, a nie zawdzięczamy sobie samemu.

Wstecz