1 października wraz z nowym rokiem akademickim 2019/2020 rozpoczęły się cotygodniowe spotkania naszego DA. Konferencję wygłosił nasz duszpasterz – ojciec Leonard Bielecki OFM. Zwrócił naszą uwagę na to, że Duch Święty jest bardzo tajemniczą Osobą, bo rozpoznajemy go po działaniu.
Ojciec mówił o darach i owocach Ducha Świętego oraz wyjaśniał nam różnice między jednymi i drugimi. Podkreślał też, że aby dary Ducha Świętego otrzymane na bierzmowaniu w nas wzrastały, nie możemy zaniedbywać życia w łasce uświęcającej. Każdy jednak dar ma służyć dobry wspólnoty, a nie szukaniu własnego zysku. Bóg udziela ich ludziom posłusznym, pokornym i żyjącym miłością. Z kolei owoce Ducha Świętego służą kształtowaniu naszego charakteru i odzwierciedlają proces naszego wzrostu i dojrzałości duchowej.
Na końcu ojciec przedstawił nam dwa z dwunastu owoców Ducha Świętego: ŁASKAWOŚĆ – czynienie dobra innym, nawet jak nie do końca na to zasługują, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ – umiejętność dostrzegania dobra, bezinteresowność, kierowanie myśli ku rzeczom wielkim i oderwanie od tego, co małe.

Wstecz