Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżający się początek letnich wakacji: ostatnie zajęcia, ostatnie egzaminy, a także ostatnie spotkania formacyjne w Duszpasterstwie. W ubiegły wtorek odbyła się ostatnia część cyklu o rozwoju duchowym. Ojciec Leonard Bielecki poruszył w tym miesiącu temat przyjaźni.
Przyjaźń jest wyjątkowym wymiarem relacji, których jako istoty społeczne bardzo potrzebujemy, żeby rozwijać swoje człowieczeństwo. Być przyjacielem to w szczególny sposób uczestniczyć w życiu drugiego człowieka, z którym często dzielimy podobne przekonania i intuicje o świecie. Owo współuczestniczenie buduje się na miłości i zaufaniu. Przyjaciel cieszy się ze naszych powodzeń, mobilizuje do rozwoju, pomaga nam przezwyciężać słabości. Jest osobą przed którą, jeśli chcemy, możemy się otworzyć i opowiedzieć o naszych najbardziej intymnych przeżyciach oraz wysłuchać prawdy o sobie.
O przyjaźni możemy powiedzieć, że jest najmniej zazdrosnym wymiarem miłości. Wymaga ona wierności i wdzięczności, które uwalniają od rozgoryczenia i niedojrzałych oczekiwań, a pozwalają dostrzec, że przyjaciel jest dla nas darem od Boga.

Wstecz