We wtorek 21 maja wraz z o. Leonardem Bieleckim OFM zastanawialiśmy się nad zagadnieniem godności człowieka i jej znaczeniem we współczesnym świecie.

Jak się okazało, godność została przypisana człowiekowi wraz z momentem powołania do życia. Jej źródła należy szukać w Księdze Rodzaju. To właśnie wtedy Bóg podczas aktu stworzenia istoty ludzkiej, uformował ją na swój obraz i podobieństwo, wpisując tym samym w jej naturę pierwiastek boski. Jednocześnie fundamentem godności jest możliwość bycia odbiciem Boga na ziemi poprzez zdolność do przebaczenia, miłości i szczęścia będącego konsekwencją posiadania trwałej relacji ze Stwórcą. Zastanawiając się nad rolą człowieka w świecie warto pamiętać, że to człowiek jest koroną stworzenia. Od pozostałych istnień odróżnia go między innymi: samoświadomość, możliwość autorefleksji lub poczucie odpowiedzialności: za własne życie, za innych i przed samym Bogiem.

Bycie człowiekiem to niezwykły dar, którego szkoda marnować. A czy Ty jesteś świadomy swojej godności?

Wstecz