emptyImage

„Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc.”

św. Jan Paweł II

emptyImage

Spotkania kręgu biblijnego prowadzi dla nas o. Ozeasz Ossowski OFM. Spotykamy się w każdą drugi poniedziałek miesiąca o 19:00 w naszej salce.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby we wspólnocie i przyjaznej atmosferze rozważać Pismo Święte i rozmawiać na tematy związane z wiarą.

emptyImage

„W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo Boże 73 . W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę.”

Katechizm Kościoła Katolickiego