Co roku organizujemy w naszym duszpasterstwie rekolekcje akademickie podczas Wielkiego Postu. Jest to dla uczestników wspaniała okazja, aby przyjrzeć się każdej swej intencji  i podejmowanym wyrzeczeniom spojrzeniem zbliżonym do Chrystusowego.

To czas na przyjęcie sakramentu Pojednania, doświadczenie bliskości Boga w Eucharystii, a także na wsłuchanie w słowa i w ciszę, która wypełnia świątynię na przemian z treścią modlitw.

Rekolekcje prowadzone są według schematu trzydniowego – każdego dnia kaznodzieja ofiaruje nam nauki i refleksje, z którymi wracamy do swoich mieszkań, starając się wpleść je we własną codzienność.

Pięknem rekolekcji jest nie tylko obecność osobowa Boga i nasze ku Niemu wyjście, ale też dotykanie przez uczestników bardzo aktualnych i ogólnoludzkich prawd o życiu i wierze. Temat wypływa zawsze z naszych serc i przy odrobinie dobrej woli ma nas przemieniać tak, byśmy byli bliżej Nieba i zarazem twardo stąpali po ziemi.