Rozpoczęliśmy cykl spotkań na temat Mszy Świętej i znaczenia jej poszczególnych części, który poprowadzi dla nas liturgista o. Kamil Paczkowski OFM.
W Eucharystii dokonuje się najżywsze spotkanie człowieka z Chrystusem, który obiecał nam, że jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Dlatego tak ważne jest byśmy pogłębiali nasze rozumienie liturgii i jej podstawowych części składowych, tj. tekstów i gestów, które kształtowały się na przestrzeni wieków. Każda Msza Święta składa się z obrzędów wstępnych, Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej oraz obrzędów zakończenia.
Mszę Świętą rozpoczyna śpiew towarzyszący procesji wejścia, której pierwowzorem był wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Procesja ma swoją wymowę teologiczną i uświadamia nam, że jesteśmy tu na ziemi tylko pielgrzymami zmierzającymi do celu. Kolejnym z obrzędów wstępnych Mszy Świętej jest pozdrowienie ołtarza. Istnieją trzy wyrazy oddania czci ołtarzowi: poprzez ukłon, ucałowanie i okadzenie. Tym gestom przypisuje się dwojakie znaczenie. Z jednej strony przewodniczący liturgii kapłan in persona Christi – w osobie Chrystusa – pozdrawia swoją Oblubienicę – Kościół, z drugiej zaś strony przewodniczący liturgii kapłan reprezentując wspólnotę wiernych – Kościół pozdrawia swojego Oblubieńca.
Już teraz zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania cyklu w najbliższych miesiącach!

Wstecz