We wtorek 14 maja ojciec Ozeasz OFM wygłosił dla nas konferencję o tym, jak modlić się Słowem Bożym. Mówił, że czytając Słowo Boże naprawdę spotykamy się z Tym, Który to Słowo wypowiedział. Ważne jest, więc żeby z szacunkiem traktować Pismo Święte i czytać je, pamiętając, że mówi do nas sam Bóg. Czytając Słowo i rozważając mamy odnajdować w nim odniesienia do sytuacji, w której jesteśmy. Ojciec Ozeasz opowiadał nam, jak w jego życiu Pan Bóg działał przez Słowo, które wprowadzało go w doświadczenie, które przeżywał lub dopiero miał przeżywać. Mówił też, jak bardzo, szczególnie w czasie trudności pomaga modlitwa konkretnymi słowami z Pisma Świętego, które są nam bliskie w danej sytuacji życiowej. Daje to ogromną siłę do walki, bo w końcu są to słowa samego Boga. Taki rodzaj modlitwy pomaga też nie skupiać się za bardzo na problemach i przeżyciach danej chwili, a być wiernym służbie Bogu. Każdy z nas ma swoje powołanie, sprawy Boże do załatwienia. Pytanie tylko: Kogo słucham w swojej drodze życiowej?

Wstecz