We wtorek 2 lutego naszym gościem na był Wojciech Lorek – historyk i muzealnik, doktorant na Wydziale Historycznym UAM i pracownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – oddziału MNP w Poznaniu. Tematem spotkania były krucjaty. Nasz gość zarysował ich historyczny kontekst, przedstawił realia czasów, w których się odbywały, a także opowiedział o motywacjach, jakie kierowały tymi, którzy wyruszali na wyprawy krzyżowe (poświęcali oni wszystko nie dla dóbr materialnych, ale chcieli w ten sposób zyskać korzyści w sferze duchowej – odkupić swoje grzechy). Temat okazał się bardzo obszerny i trudny do omówienia na jednym spotkaniu, jednak pan Wojciech przedstawił nam najważniejsze informacje i odpowiedział na nasze pytania.

Wstecz