Bogu będziesz oddawał pokłon. Cykl o Dekalogu – I-wsze przykazanie „Kochać można tylko to, co się zna” – tym stwierdzeniem ks. Artur Andrzejewski rozpoczął i zamknął nasze wtorkowe spotkanie 26 listopada. Tematem wykładu było pierwsze przykazanie. Pierwszym problem, który przybliżył nam prelegent, była podział 10 przykazań, dowiedzieliśmy się o kilku rodzajach ich rozmieszczenia. Następnie prześledziliśmy historię pojawienia się 10 przykazań na podstawie ksiąg Starego Testamentu. Dowiedzieliśmy się również, że Żydzi nie od początku byli monoteistami, lecz początkowo można było ich określić raczej jako henoteistów. Narodzin monoteizmu doszukaliśmy się w czasie niewoli babilońskiej, kiedy nasi starsi bracia w wierze przechodzili przez ogromny kryzys i przybliżyli się w swojej niewoli i bezradności do Boga. Na koniec spotkania zauważyliśmy, jak ogromną różnicą jest wiara w Boga, a wiara Bogu. Zainspirowaliśmy się przykładem Abrahama, który oddał i zawierzył Jemu wszystko, a nie tylko uznał Jego istnienie.

Wstecz