We wtorek 23 marca spotkanie poprowadził nasz kolega z duszpasterstwa – Marek Halber, który jest absolwentem teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marek opowiedział nam o błogosławionej Karolinie Kózkównie, która zginęła w obronie czystości. Jednak nie tylko jej męczeńska śmierć, ale całe szesnastoletnie życie było wypełnione służbą Bogu. Karolina odznaczała się skromnością, dużo się modliła, ale także potrafiła ostro sprzeciwić się złu. Zachowywała przykazania nie ze względu na ludzi, ale dlatego, że uważała to za swój obowiązek wobec Boga i Kościoła.
Marek, opowiadając o tej polskiej błogosławionej podkreślił, że czystość nie dotyczy tylko cielesności – obejmuje ona całe życie chrześcijanina.
Wstecz