Stopka – Strona główna

Spotkania – wtorki 19:00 (modlitwa i część tematyczna – 19:30), Msza akademicka – niedziela 20:30.