Miesiąc: październik 2020

Antropologia filozoficzna i jej znaczenie

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej nasze spotkania w salce zostały zawieszone. Nie przeszkodziło to nam jednak spotkać się w nieco innej formie – w wirtualnej rzeczywistości.

Być „ołówkiem w ręku Boga” – wolontariat misyjny w Indiach

We wtorek 13 października gościem na naszym spotkaniu był Jarosław Gumienny, który przez 14 miesięcy posługiwał w Domu Serca w Indiach. Opowiedział nam, jak wygląda życie w tamtym rejonie świata: skrajne ubóstwo miesza się z bogactwem, woda jest towarem luksusowym, a rozmowa na ulicy zwykle zaczyna się pytaniem „Czy jadłeś?”.

Św. Franciszek – kontekst

Tematem naszego pierwszego spotkania w nowym roku akademickim była postać świętego Franciszka. Ojciec Leonard nakreślił nam kontekst, w którym żył założyciel Zakonu Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum – OFM).