Miesiąc: styczeń 2019

Asyż sprzed 700 lat

Rozpoczęliśmy tegoroczny cykl spotkań o duchowości franciszkańskiej. Pierwszą konferencję wygłosił nasz duszpasterz. O. Leonard przedstawił nam tło historyczne okresu, w którym żył św. Franciszek oraz podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy problemy społeczne sprzed kilku wieków da się odnieść do realiów współczesności.

Muzyka w liturgii Mszy św. w perspektywie historycznej

Podczas pierwszego formacyjnego spotkania w nowym roku gościliśmy ks. dra hab. Mariusza Białkowskiego – kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej na poznańskiej Akademii Muzycznej i wykładowcę śpiewu gregoriańskiego.