Miesiąc: luty 2018

Wielki Post jako spotkanie z Miłością

O tym, jak przeżyć Wielki Post mówiła na ostatnim spotkaniu siostra Consolata Majewska, należąca do Międzynarodowego Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, nazywanych od nazwiska Założyciela – św. Wincentego Pallottiego – siostrami pallotynkami.

VIII Akademickie Gorzkie Żale

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 20.00 do kościoła franciszkanów przy pl. Bernardyńskim w Poznaniu.

Credo – czy rozumiesz, co mówisz?

Podczas kolejnego spotkania z cyklu o wyznaniu wiary o. Leonard Bielecki omówił dla nas znaczenie słów: „zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.”

Droga jest naturalnym środowiskiem chrześcijanina

O pięknie pielgrzymowania i byciu w drodze, wpisującymi się w życie każdego człowieka, opowiadał na ostatnim spotkaniu nasz duszpasterz o. Leonard Bielecki, który przemierzył już niejeden pątniczy szlak.

Credo – czy rozumiesz, co mówisz?

W ubiegły wtorek odbyło się kolejne spotkanie z o. Leonardem z cyklu poświęconemu katolickiemu wyznaniu wiary – dziedzictwu przekazanemu Kościołowi od Boga. Głównym tematem konferencji była wiara w Jezusa Chrystusa.