Miesiąc: kwiecień 2017

Pokój – spotkanie z o. Leonardem

Na pierwszym spotkaniu po Świętach Wielkanocy o. Leonard przybliżył nam kolejne owoce Ducha Świętego.

Dobroć – spotkanie z o. Leonardem

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” (Ef 2,10)

In vitro – dlaczego nie?

Podczas ostatniego spotkania w naszym duszpasterstwie prelegentem był gwardian klasztoru przy pl. Bernardyńskim, o. Maciej Olszewski OFM,