emptyImage

Głównym biblijnym źródłem symbolu jest Księga Ezechiela. W niej Tau stanowi klucz Życia. Pan Bóg wysyła do Jerozolimy tajemniczego męża z misją naznaczenia Tau na czołach wybranych. Otrzymany znak jest ratunkiem przed zagładą dla ludzi zanurzonych w świecie marności i fałszywych bożków, którzy jednak opowiadają się po stronie Dobra, ubolewają nad złem, jakie ma miejsce na ich oczach. W wymiarze symbolicznym spotyka ich nawrócenie, doświadczenie życia w nowej jakości, pełnia łaski w nagrodę za wierność Słowu Bożemu.

emptyImage

Tau to również pierwsza litera nazwy Tora, a zarazem ostatnia litera alfabetu hebrajskiego – odpowiednik greckiej omegi. Dla pobożnych Żydów rozważających wymowę słów proroka Ezechiela oczywiste było przeświadczenie, że Pan Bóg wkracza w ludzką rzeczywistość od początku istnienia i przenika je do samego końca, dając wieczną radość.

emptyImage

„To jest moja TAU. Wszechmogący odpowie”.

Hi 31, 35

Te słowa Hiob wypowiedział po utracie wszystkiego, w poczuciu skrajnego cierpienia i żalu o to, co go spotkało. Uświadamiając sobie, że nie potrafi rzec już nic, co go ukoi, zażądał, by Pan przemówił. Doświadczając skrajnego bólu, tak jak Hiob, możemy zamilknąć w kontemplacji i oczekiwaniu na Bożą odpowiedź.

emptyImage

„Miłosierdzia dostąpią ci, którzy będą nosili Tau – znak pokutnego i odnowionego w Chrystusie życia”.

papież Innocenty III

Według przekazów Święty Franciszek szczególnie upodobał sobie ten symbol w wyniku splotu różnych zdarzeń życiowych. Znaczny wpływ miało na niego orędzie Innocentego III podczas Soboru Laterańskiego, kiedy to papież nawiązywał do proroctwa z księgi Ezechiela, apelując o nawrócenie serc.

emptyImage

W życiu Franciszka przełomowym momentem była również praca wśród trędowatych, wobec których długie lata żywił odrazę. Wtedy zaczął odwiedzać szpital, w którym posługiwali bracia antonianie z symbolem Tau na swych habitach.

emptyImage

 

„Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem”.

Lb 6, 24-26

emptyImage

Święty Franciszek umieszczał znak Tau na drzwiach i murach cel swych współbraci. Po dzień dzisiejszy zachowała się w Asyżu niepozorna karteczka, na której napisał swoją dłonią naznaczoną stygmatem modlitwę uwielbienia oraz błogosławieństwo, by pocieszyć brata Leona w chwili duchowych mroków, jakich doświadczał. Między literami imienia adresata nakreślony został przez Świętego właśnie symbol Tau. Franciszek w ten sposób wstawił się za człowiekiem w rozterce i naznaczył go symbolem Życia w Chrystusie.