W ubiegły wtorek ostatni raz w tym roku akademickim rozmawialiśmy o osobie św. Franciszka. Jak zwykle było bardzo intensywnie – spotkanie przebiegało w dwutorowo.

Członkowie nowej formacji zapoznali się z ostatnimi latami ziemskiego życia biedaczyny z Asyżu. Zaczęliśmy od tego, jak w 1219 roku Franciszek chciał nawrócić sułtana i sprawić, by przeszedł na chrześcijaństwo. Nie powiodło się, ale najważniejsze, że Franciszek podjął próbę pokojowej ewangelizacji, co w dobie wypraw krzyżowych nie było wcale takie oczywiste. W mniej więcej tym samym czasie zakon franciszkański podlegał reformom, których Franciszek nie potrafił zaakceptować. Był to w życiu świętego bardzo trudny okres, doświadczał opuszczenia przez Boga, nie wiedział jak powinien się zachować wobec zmian zachodzących w jego zgromadzeniu. Pod koniec życia 14 września 1224 r. w święto Podniesienia Krzyża Franciszek otrzymał stygmaty – rany na rękach, stopach i w prawym boku. Jego radosne oczekiwanie na śmierć cielesną wywoływało zgorszenie. Dnia 3 października 1226 r. św. Franciszek „umarł śpiewając, w 46 roku życia, a 20 swego nawrócenia.” Został kanonizowany już dwa lat później przez papieża Grzegorza IX.
Natomiast członkowie starej formacji przyglądali się pierwszym wyprawom misyjnym i franciszkańskiej działalności w ogóle. Franciszkanie uznawani są za pierwszy misyjny zakon w historii Kościoła. Najpierw bracia znaleźli się w krajach europejskich, obecnie są na całym świecie. W drogę wyruszali nie znając języka, zwyczajów, bez pieniędzy czy jakiegokolwiek listu polecającego. Szczególnym pragnieniem Franciszka było głoszenie Ewangelii poganom, nie tylko chrześcijańskiej Europie. Działalność misyjna franciszkanów przyczyniła się bardzo do powiększenia wspólnoty (obecnie ok 14 ty. zakonników) oraz spopularyzowania tej wyjątkowej duchowości także na polu sztuki i kultury. O tym jak ciągle potrzebny i pociągający jest charyzmat franciszkański, świadczy fakt, że wciąż powstają wspólnoty inspirowane życiem biedaczyny z Asyżu. Jednym z najmłodszych takich zgromadzeń są powstali w 1987 roku w USA Franciszkańscy Bracia Odnowy, znani także jako Bracia z Bronksu.

Bardzo dziękujemy wszystkim animatorom za całoroczny trud włożony w przygotowanie i prowadzenie dla nas spotkań.

Wstecz