Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza rocznica tego roku – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe historyczne spotkanie poprowadził absolwent naszego DA, Tomek Borkowski.
Tomek przekrojowo przypomniał nam losy Polski od straty niepodległości w 1795 roku przez jej odzyskanie w roku 1918 po burzliwe wydarzenia z ostatniego stulecia. Wskazał na najważniejsze przyczyny rozbiorów, m.in. załamanie systemu demokratycznego oraz brak reformy wojskowej, u których podstaw leżały korupcja, nepotyzm i szerząca się samowola. Następnie Tomek omówił jaką politykę wynaradawiania Polaków prowadzili poszczególni zaborcy oraz jak wielki wpływ na zachowanie odrębnej tożsamości miało wychowanie w rodzinach i propolskie działania Kościoła. Gdy pierwsza wojna światowa dobiegała końca, sprzyjająca sytuacja międzynarodowa oraz praca wielu pokoleń Polaków doprowadziły do pojawienia się naszej ojczyzny na mapie Europy. Młode państwo przez dwadzieścia lat rozwijało się bardzo prężnie na fali niepodległościowego entuzjazmu aż do wybuchu kolejnej wojny światowej. Po jej zakończeniu przez następne kilkadziesiąt lat Polska znajdowała się pod silnymi wpływami Związku Radzieckiego i dopiero w 1989 roku stała się krajem ponownie niepodległym.
Tomek wielokrotnie podczas swojego wystąpienia podkreślał, jak wielką rolę w walce o wolną Polskę przez stulecia odgrywali nie tylko wielkie wpływowe osobistości, ale cisi bohaterowie, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali wartości patriotyczne i wykazywali się niezłomnością wobec represji zaborców i okupantów.

Wstecz