Msza roratna, czyli pierwsza msza święta w ciągu dnia, odprawiana o wschodzie słońca w całym okresie Adwentu. Najstarsze wspomnienia owej tradycji sięgają w Polsce XIII w. Ma ona kierować nasz wzrok ku Matce Boga – tej, która przyjęła tajemnicę i radość Zwiastowania z pełnią pokory i ufności, a całym swoim życiem świadczyła o wierze, trwając w postawie gotowości, by wypełniły się Boże obietnice.

Wkraczając w dzień dzięki roratnej modlitwie słowem, śpiewem i milczeniem, możemy zogniskować nasze myśli na właściwym torze i pozwolić, by Bóg prowadził nas we wszystkich wyzwaniach i radościach.

emptyImage

Salvabo te, noli time re

Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus

Ocalę cię, nie bój się,

Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Święty, twój Odkupiciel

Nazwa pochodzi od słów słynnej, mającej już kilkusetletnią tradycję, pieśni „Rorate caeli” („spuście rosę niebiosa…”). Jest to modlitwa ludzi wiary, trwających w tęsknym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. Ten przejmujący tekst wywodzi się z księgi Izajasza i jest kompilacją słów proroka.

Trwając z Maryją w wyczekiwaniu, jesteśmy już od wczesnego poranka wyprowadzani z atmosfery mroku i niepewności – przez symbol wątłych i migających pobrzasków świec, aż do pełni światła w cudzie Eucharystycznej Obecności.

Co więcej, dla każdego, kto ma jeszcze choć odrobinę czasu po mszy, zapraszamy na wspólne śniadanie w salce. Podzielimy się tam nie tylko chlebem, ale również uśmiechami i rozmową. Podniesiemy także na duchu wszystkich zmęczonych i niedospanych! 😉