26 marca na spotkaniu naszego Duszpasterstwa gościliśmy pana dr. n. med. Jacka Skórczewskiego – ginekologa i położnika. Mimo że temat wydawał się zagadnieniem medycznym, konferencja była kierowana do znacznie szerszego grona odbiorców niż tylko studenci medycyny. Doktor Skórczewski opowiedział nam o NaProTechnologii i przedstawił na czym polega metoda Creightona. Pomaga ona w określaniu dni płodnych kobiety na podstawie codziennej obserwacji jej śluzu. Podkreślił rolę tej metody obserwacji cyklu kobiety zarówno w kwestii rozpoznawania płodności, dbania o zdrowie kobiety, jak i budowania więzi między małżonkami. Zwrócił też uwagę na to, że metoda Creightona współpracuje z cyklem kobiety i jest medycznie bezpieczna oraz jest bardziej miarodajna niż inna również powszechna metoda rozpoznawania płodności oparta na pomiarach temperatury ciała.

Wstecz