We wtorek 21 stycznia naszym gościem był dobrze nam znany liturgista – o. dr Kamil Paczkowski OFM. Tematem spotkania było trzecie przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” przez pryzmat pobożności ludowej. Ojciec podkreślił, że nie ma ważniejszej modlitwy niż Eucharystia. Jest ona razem z m.in celebracją sakramentów, czy sakramentaliów (np. pogrzeb, posypanie głów popiołem) zaliczana do Liturgii Kościoła. Jednak oprócz wymienionych form modlitwy wykształciły się również pozaliturgiczne formy pobożności ludowej. Pochodziły one od ludzi, którym towarzyszyła potrzeba wyznawania wiary w swoim języku (Liturgia dawniej była sprawowana tylko po łacinie). Formą takiej modlitwy są nabożeństwa, np. Gorzkie Żale, majowe, droga krzyżowa). Ostatnią część swojego spotkania ojciec Kamil poświęcił kalwariom, niezwykłemu fenomenowi pobożności pasyjnej, które możliwie najwierniej odtwarzają miejsca męki i śmierci Pana Jezusa. Jak podsumował ojciec Kamil kalwarie istnieją po to, by widzieli w nich Jerozolimę ci wierni, którzy do prawdziwej pielgrzymować nie mogą.

Wstecz