We wtorek 7 maja na naszym spotkaniu gościliśmy pana Piotra Abramczyka oraz przedstawicieli Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Zwrócili oni uwagę na no, w jak wielkim kryzysie ekologicznym jest Ziemia i jak bardzo szkodliwe mogą być skutki dalszej degradacji naszej planety. Największymi z zagrożeń są: zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, utrata bioróżnorodności (wymieranie gatunków roślin i zwierząt) oraz globalne ocieplenie klimatu. Dowiedzieliśmy się, że ofiarami wyniszczającego traktowania Ziemi są zawsze najpierw mieszkańcy najuboższych krajów, których coraz bardziej dotyka brak wody pitnej i bardzo szybki wzrost temperatury powietrza. Nasi goście podkreślali, że dla nas, jako ludzi wierzących stan środowiska, które jest stworzeniem Bożym, nie powinien być obojętny. Papież Franciszek w encyklice „Laudato Si'” pisał, o tym, że kryzys ekologiczny wiąże się również z kryzysem moralnym i duchowym.
„Najbardziej niezwykłe postępy naukowe, najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne, najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym postępem społecznym i moralnym, w ostatecznym rachunku zwracają się przeciw człowiekowi.”
Papież Franciszek – Laudato Si’

Wstecz