We wtorek 4 czerwca naszym gościem był ojciec Franciszek Chodkowski OFM, który przybliżył nam temat objawień.
Uświadomił nam, że o objawieniach możemy przeczytać już w Starym i Nowym Testamencie (na przykład przy okazji Zwiastowania NMP). Więc, mimo, że w ostatnim czasie bardzo wzrosła liczba objawień (biorąc pod uwagę również te niezatwierdzone przez Kościół), to z tym zjawiskiem ludzie spotykali się od bardzo dawna.
Ojciec podkreślił, że najważniejszym Objawieniem nazywamy, to co zostało nam przekazane w Ewangelii. Objawienia prywatne nie mogą przekazać światu więcej niż to, co zostało nam już objawione i spisane na kartach Ewangelii. Święty Paweł w Liście do Galatów pisał: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! „. Zastanawialiśmy się, więc nad tym, że skoro objawienia prywatne nie przekażą nam więcej, niż to co już wiemy, jaka jest więc ich rola w Kościele? Ojciec mówił na przykład, że przypominają one treści Ewangelii i pokazują jej aktualność w dzisiejszych czasach. Bardziej jednak dotyczą nadziei niż wiary. Mają one jedną z najniższych rang i teologia często odnosi się do nich nieufnie. Dlatego badane są z wielką ostrożnością, a proces uznania ich za autentyczne trwa latami. Jednak należy pamiętać, że to Ewangelia jest dla nas najważniejszym Objawieniem, które przekazuje nam wszystko, co jest potrzebne do zbawienia.

Wstecz